Lesmateriaal voor het onderwijs

schooltje in de 17de eeuw

 Schooltje, 17de eeuw

Voor het onderwijs zijn verschillende lesbrieven beschikbaar over Het verraad van Waterdunen en de onderwerpen die in deze historische jeugdroman aan bod komen: de Opstand (Tachtigjarige Oorlog), inquisitie en slavernij.

De roman behandelt ook universele zaken als trouw en ontrouw, vriendschap en verraad, het maken van moeilijke keuzes en de groei naar volwassenheid.

Het verraad van Waterdunen is geschikt voor leerlingen van 9 tot 16 jaar. Dit is ongewoon breed. De Griffeljury 2007 bekroonde het boek in de categorie 9-13 jaar met een Vlag & Wimpel. Tevens werd het boek gekozen als Kerntitel voor de Jonge Jury (12-16 jaar).

Lezende vrouw, Lucas van Leyden (1494-1533) BASISONDERWIJS:

1e lesbrief  Marloes Thöni-Bosschart heeft over Het verraad van Waterdunen een lesbrief geschreven voor de groepen 6-8 van het basisonderwijs (in België de groepen 4-6).
De lesbrief is als lesidee opgenomen in Leesgoed, jaargang 2007, nummer 7. Zie ook de website www.leesgoed.nl.

VOORTGEZET ONDERWIJS:

Derde lesbrief  In het leerboek Nieuw Nederlands 2 voor havo en vwo wordt uitgebreid aandacht besteed aan Het verraad van Waterdunen, inclusief vragen en keuzeopdrachten voor een fictiedossier. Het boek wordt uitgegeven door Wolters-Noordhoff in Groningen.
Zie ook de website www.wolters-noordhoff.nl.

EIGEN SCHOOL-PROJECTEN

Uiteraard zijn er ook scholen die zelf projecten rond het boek ontwikkelen. Zie bijvoorbeeld deze poëzie- en poster-opdracht, die werd uitgewerkt in enkele brugklassen op het Heerbeeck-college in Best.

Aan scholieren biedt deze website hulp bij het maken van een werkstuk of een leesverslag over het boek.

SCHRIJVER OP BEZOEK

Ruggenberg komt ook in de klas op bezoek, als u dat wilt. Grote delen van het boek zijn gebaseerd op feiten en hij laat dat zien.

Klik hier voor de website van de stichting Schrijvers School Samenleving Hij vertelt over de Opstand van de Nederlanden, de geuzen, over godsdienstoorlog en godsdienstvrijheid (waarom stond er op zo'n geuzenpenning Liever Turks dan Paaps ?), over Spanjaarden en de inquisitie  en natuurlijk over het onderzoek dat hij voor het boek heeft gedaan (vooral in Spaanse archieven).
Ruggenberg is aangesloten bij de stichting Schrijvers School Samenleving (SSS).

Klik hier voor de website van de Stichting Lezen in Belgie Lezingen in België zijn ook mogelijk, ook met subsidie. De auteur heeft hiervoor speciale afspraken met de Stichting Lezen in België. Meer informatie op www.stichtinglezen.be of neem contact op via telefoonnummer 02.201.00.32 in Antwerpen.

De auteur kan benaderd worden voor vragen. Stuur hem een mailtje via deze pagina.

Gele scheidingslijn