Kinderen van Maeyken Wens zoeken naar haar resten, Antwerpen, 1573

Hansje (3) en Adriaen (15), kinderen van Maeyken Wens, zoeken in de as naar de resten van hun moeder, die als ketter is verbrand  Antwerpen, oktober 1573.