Bidden voor het eten, Adriaen van Ostade

Bidden voor het eten, prent van Van Ostade